DEPORT (GİRİŞ YASAĞI KALDIRMA)

Türkiye'ye giriş yasağı (deport) bulunan yabancı uyruklu vatandaşların deport kaldırma işlemleri nasıl olur ?

Ülkemizde yasal kalış hakkı ihlalinde yani vize, vize muafiyeti, ikamet izni, çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ihlallerinde bulunan yabancılara 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Türkiye’ye giriş yasağı” başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında uygulanan giriş yasakları, aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Atapermit, size bu konuda uzman avukat kadrosu aracılığı ile yardımcı oluyor.

Ç TAHDİT KODLARI NASIL KALDIRILIR ?

Aile Birleşim Vizesi, Çalışma İzni, Öğrenci Vizesi, Tedavi Amaçlı Vize, İş Görüşmesi Vizesi, Turizm Amaçlı Vize alıp sınır kapılarında geldiklerinde resen kaldırılabilir. (Ç 101 - 102 - 103 - 104 - 105 Kodları).

TAHDİT, SUÇ KODU, TAHDİT SUÇ KODU TANIMI 

Ç-101;  Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (3 Ay Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-102; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (6 Ay Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-103; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-104; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-105; Vize/İkamet/Çalışma İzni İhlali (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-113; Yasadışı Giriş-Çıkış Yapan veya Teşebbüs Eden Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-114; Hakkında Adli İşlem Yapılan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-115; Cezaevinden Tahliye Olan Yabancılar (2 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-116; Geçimini Meşru Olmayan Yollardan Sağlayan Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-117; Çalışma İzni Olmadan Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-118; Kamu Sağlığını Tehdit Eden Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-141; Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görülen  (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-149; Kamu Güvenliği Açısından Sakıncalı Görülen (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-150; Sahte Belge ile Giriş-Çıkış Yapmak İsteyen Yabancılar (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-151; Göçmen Kaçakçısı/İnsan Taciri (5 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-152; Ülkeye Girişi İhtiyaten Engellenen Yabancılar (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-166; Girişini Haklı Nedene Dayandırmayan/Maddi İmkânı Bulunmayan (1 Yıl Süreyle Giriş Yasağı)

Ç-167; 3 Ay (Dahil) ile 6 Ay Arasında Vize, Vize Muafiyeti, Çalışma İzni ve İkamet İzni İhlalinde Bulunanlara 1 Ay Süreyle Ülkeye Girişlerini Engelleyen

İSTİSNAİ HÜKÜMLER

(1) Vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni süresi içerisinde ortaya çıkan herhangi bir mücbir sebeple vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılardan bu durumunu belgeleyenler hakkında, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen “Ç” kodlu veri girişi yapılmayacak ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezalan tahakkuk ettirilmeyecektir. Mücbir sebebe binaen seyahat edemeyeceklerine ilişkin ibraz edilen doktor raporlarının, bir uzman ve başhekim onaylı olması halinde, özel hastane veya devlet hastanesinden alınmış olması yeterli görülecektir.

(2) Ülke genelinde ve/veya dünyada meydana gelen mücbir sebepler nedeni ile vize, vize muafiyeti, çalışma izni veya ikamet izni ihlalinde bulunan yabancılar hakkında Genel Müdürlük talimatı çerçevesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen "Ç" tahdit kodlu giriş yasakları uygulanmayabilir ve ihlalden kaynaklanan harç ve buna bağlı para cezaları tahakkuk ettirilmeyebilir.

Bizimle Telefon, SMS, Whatsapp, Mail ve İletişim Formu üzerinden hemen iletişim kurabilirsiniz.

img_divider

ADLİ VE İDARİ DAVA TAKİBİ

Atapermit bünyesinde bulunan uzman avukat kadromuz sizlere adli ve idari davalarınızda yardımcı oluyor.

ADLİ DAVALAR

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların, isteyerek veya istemdışı herhangi bir olaya karışması durumunda avukatlık ihtiyacı doğabilmektedir. Bu durumlarda sizlere alanında uzman avukatlarımız destek olacaktır.

Evlilik, boşanma, alacaklı durumlar, tehdit, taciz veya herhangi bir durumdan yargıya taşınacak olan davalarınız olması durumda avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

İDARİ DAVALAR 

Yabancı uyruklu vatandaşların, Türkiye'den sınırdışı edilme kararı , ikamet veya çalışma izni iptali , deport gibi durumlarında avukat desteği sağlanmaktadır.  Akabinde dava açılıp sonuçlandırması hizmeti verilmek üzere sizlere bu konularda yardımcı oluyoruz.

img_divider

Süreli Çalışma İzni:

13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre çalışma izin başvurusu olumlu değerlendirilen yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl süreli çalışma izni verilir.

Çalışma izni süre uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir.

Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular 7. maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

img_divider

HUKİKİ DANIŞMANLIK

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar, hukuksal problemlerinizde Atapermit'in alanında uzman avukat kadrosu sizlere yardımcı oluyor. Türkiye'deki tüm davalarınızı takibinde sizlere yardımcı oluyoruz.

Ayrıca; şirket kuruluşu, vatandaşlık işlemleri, yatırım danışmanlığı, şirketinizin hukuki danışmanlığı ve daha bir çok avukat ihtiyacı duyduğunuz tüm alanlarda sizlerin yanındayız. 

img_divider

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDEN SALIVERME İŞLEMLERİ

Türkiye'de ikamet izni veya çalışma izniniz sona erdiği halde yasal olmadan kalmaya devam ettiğiniz durumlarda, emniyet müdürlüğü yetkili polis memurları tarafından hakkınızda işlem başlatılabilir. Polisler tarafından durumunuz tespit edildikten sonra geri gönderme merkezine gönderilirsiniz. Bu durumda size Atapermit'in yabancılar hukuku alanında uzman avukatlarımız yardımcı olabilir. Türkiye'nin hangi ilinde olduğunuz farketmeksizin, yanınıza gelerek, bulunduğunuz geri gönderme merkezinden çıkarılma işlemlerinize yardımcı oluyoruz.

Ayrıca sınırdışı edilme durumlarınızda, sınıdışı edilme kararınızı durdurmaya ve havaalanında avukat desteğine ihtiyaç duyduğunuz her anlarda sizlere yardımcı oluyoruz. İptal edilen ikamet izninizi tekrar aktif hale getirme konusunda Atapermit'e ulaşabilirsiniz.

Call Now ButtonBİZİ ARAYIN